...

Quy Nguyen

Giảng viên Product Owner

Kinh nghiệm làm việc:

  • Product Developer Manager at CIMB Vietnam.
  • Founder Director, CEO at True Skill Center.

Đăng kí nhận tư vấn

Hãy nhập ngay email của bạn vào form bên dưới để được nhận tư vấn trực tiếp từ trung tâm.