course banner
...
Sắp diễn ra
14/12/2023

Khóa IT BA - Product Owner K44

35 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
28/11/2023

Khóa Product Owner chuẩn Agile

13 buổi

Quý Nguyễn

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 3,000,000đ còn 5,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/11/2023

Khóa Technical Business Analyst

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
22/11/2023

Khóa Scrum Master thực chiến K43

12 buổi

Đặng Thanh Long

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 1,000,000đ còn 7,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
20/11/2023

Khóa IT BA - Product Owner K42

35 buổi

Lê Trí Khương

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
23/10/2023

IT Business Analyst Toàn Diện K41

42 buổi

Phí Thị Mai

13,700,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 11,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
23/09/2023

IT Business Analyst Toàn Diện K40

42 buổi

Lê Trí Khương

13,700,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 11,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
28/11/2023

Khóa Product Owner chuẩn Agile

13 buổi

Quý Nguyễn

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 3,000,000đ còn 5,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/11/2023

Khóa Technical Business Analyst

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
22/11/2023

Khóa Scrum Master thực chiến K43

12 buổi

Đặng Thanh Long

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 1,000,000đ còn 7,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
14/12/2023

Khóa IT BA - Product Owner K44

35 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
20/11/2023

Khóa IT BA - Product Owner K42

35 buổi

Lê Trí Khương

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
23/10/2023

IT Business Analyst Toàn Diện K41

42 buổi

Phí Thị Mai

13,700,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 11,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
23/09/2023

IT Business Analyst Toàn Diện K40

42 buổi

Lê Trí Khương

13,700,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 11,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
14/12/2023

Khóa IT BA - Product Owner K44

35 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
28/11/2023

Khóa Product Owner chuẩn Agile

13 buổi

Quý Nguyễn

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 3,000,000đ còn 5,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/11/2023

Khóa Technical Business Analyst

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
22/11/2023

Khóa Scrum Master thực chiến K43

12 buổi

Đặng Thanh Long

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 1,000,000đ còn 7,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
20/11/2023

Khóa IT BA - Product Owner K42

35 buổi

Lê Trí Khương

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
23/10/2023

IT Business Analyst Toàn Diện K41

42 buổi

Phí Thị Mai

13,700,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 11,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
23/09/2023

IT Business Analyst Toàn Diện K40

42 buổi

Lê Trí Khương

13,700,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 11,700,000đ)

Tìm hiểu thêm

Đăng kí nhận tư vấn

Hãy nhập ngay email của bạn vào form bên dưới để được nhận tư vấn trực tiếp từ trung tâm.