...

TruePass là gì

Là sản phẩm hợp tác của ScrumPass và True Skill Center giúp bạn ôn tập thi các chứng chỉ quốc tế cùng với đội ngũ Mentor hỗ trợ bạn tuyệt đối đến khi đậu.

Xem chi tiết

Dashboard

Báo cáo các chỉ số giúp học viên theo dõi hiệu quả học tập một cách dễ dàng và theo dõi lộ trình

Xem chi tiết

Ôn tập

Dễ dàng xem những câu trả lời sai kèm giải thích và số lần đã sai câu này để học viên cải thiện

Xem chi tiết

Đa nền tảng

Báo cáo các chỉ số giúp học viên theo dõi hiệu quả học tập một cách dễ dàng và theo dõi lộ trình

Xem chi tiết

Mentor 1:1

Mỗi học viên của TruePass đều sẽ được sắp xếp 1 Mentor hỗ trợ về chuyên môn, lộ trình học tập.

Xem chi tiết

Tỷ lệ PASS 100%

Đảm bảo tỉ lệ đậu chứng chỉ là 100% với sự hỗ trợ chuyên môn, đề xuất lộ trình từ Mentor

Xem chi tiết

Danh sách các chứng chỉ dành cho Business Analyst

Ứng dụng luyện thi Business Analyst Certificate cung cấp môi trường học tập đa dạng với tài liệu, bài tập và bài kiểm tra mô phỏng. Với các chủ đề quan trọng và phản hồi tức thì, người dùng có thể tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Business Analyst

Đăng ký dùng thử miễn phí

Danh sách các chứng chỉ dành cho Product Owner

Ứng dụng luyện thi Product Owner Certificate cung cấp môi trường học tập đa dạng với tài liệu, bài tập và bài kiểm tra mô phỏng. Với các chủ đề quan trọng và phản hồi tức thì, người dùng có thể tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Product Owner

Đăng ký dùng thử miễn phí

Danh sách các chứng chỉ dành cho Scrum Master

Ứng dụng luyện thi Scrum Master Certificate cung cấp môi trường học tập đa dạng với tài liệu, bài tập và bài kiểm tra mô phỏng. Với các chủ đề quan trọng và phản hồi tức thì, người dùng có thể tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Scrum Master

Đăng ký dùng thử miễn phí

Danh sách các chứng chỉ dành cho Project Manager

Ứng dụng luyện thi Project Manager Certificate cung cấp môi trường học tập đa dạng với tài liệu, bài tập và bài kiểm tra mô phỏng. Với các chủ đề quan trọng và phản hồi tức thì, người dùng có thể tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Project Manager

Đăng ký dùng thử miễn phí

ITBA

Danh sách các chứng chỉ dành cho khối IT

Phần mềm luyện thi khối IT Certificate cung cấp môi trường học tập đa dạng với tài liệu, bài tập và bài kiểm tra mô phỏng. Với các chủ đề quan trọng và phản hồi tức thì, người dùng có thể tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ khối IT

Đăng ký dùng thử miễn phí

ITBA

Danh sách các chứng chỉ dành cho khối IT

Phần mềm luyện thi khối IT Certificate cung cấp môi trường học tập đa dạng với tài liệu, bài tập và bài kiểm tra mô phỏng. Với các chủ đề quan trọng và phản hồi tức thì, người dùng có thể tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ khối IT

Đăng ký dùng thử miễn phí

Đăng kí nhận tư vấn

Hãy nhập ngay email của bạn vào form bên dưới để được nhận tư vấn trực tiếp từ trung tâm.